Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Władze Stowarzyszenia LGD

„Kraina Dolnego Powiśla”


SKŁAD ZARZĄDU


Prezes

Jolanta Szewczun

Księgowa

Bożena Chabowska

członek zarządu

Leszek Tabor

członek zarządu

Marek Turlej

członek zarządu

Maria Pałkowska-Rybicka

członek zarządu

Leszek Sarnowski

członek zarządu

Wiesław Kaźmierski


SKŁAD RADY


Przewodniczący

Sebastian Szota

V-ce Przewodnicząca

Dobrosława Frączek

Ewa Ruczyńska

Jakub Gossa

Andrzej Płóciennik

Bogusław Pietrzak

Anna Kopacz

Zofia Wojcinowicz

Danuta Wójcik

Zdzisław Chmielewski

Jadwiga Sołdaczuk

Paulina Skalmowska

Ewa Siecińska

Jadwiga Michalczyk

Iwona Marcinkowska

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:


Przewodniczący

Henryk Połom

Barbara Job

Magdalena Wasiewicz

Zdzisław Piecek

Adam Karaś

Kontakt