Facebook


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PROW 2014 - 2020


Kolejna, cenna inicjatywa Lokalnej Grupy...

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla” zakończyła pierwszy konkurs o dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej


Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych...

Szanowi Państwo, Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dolnego Powiśla" na lata 2014-2020 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy...

Więcej


UWAGA PRZYSZLI PRZEDSIĘBIORCY!!!!

Osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej zapraszamy na szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w dniu 03.11.2016 o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD, ul. Wojska Polskiego 3 (sala konferencyjna

Więcej


Ważne informacje dla Wnioskodawców!!!

Interpretacja wytycznych dotyczących kosztów kwalifikowanych w ramach ubiegania się o środki LGD

Więcej


Warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej!...

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ...

Więcej


NABORY OGŁOSZONE

Stowarzyszenie LGD "Kraina Dolnego Powiśla" ogłosiło nabory wniosków w ramach Przedsięwzięć: 2.1.1. Działania wspierające rozwój lokalny ukierunkowany na przedsiębiorców, Przedsięwzięcie 2.1.2. Powstanie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, Przedsięwzięcie 2.2.2. Działania infrastrukturalne...

Więcej


PREZENTACJE ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH W...

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla zachęca do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat 3 zakresów w ramach programu LEADER, które były prezentowane podczas spotkań informacyjnych na terenie powiatu sztumskiego w dniach od 12.09.2016-15.09.2016 r.

Więcej


Zmieniające Rozporządzenie podpisane!!!!!...

25 sierpnia 2016 r. Minister podpisał zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Więcej


Spotkania informacyjne z mieszkańcami PROW...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej


Bezpłatne indywidualne doradztwo dot. wsparcia...

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania wsparcia finansowego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-...

Więcej


Kontakt