Facebook


Zapraszamy na konsultacje społeczne!!!!

Data publikacji: 2015-10-06 1366

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania "Kraina Dolnego Powiśla" serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

  1. Konsultacje społeczne z osobami starszymi odbędą się w dniu 11.08.2015 r. o godz. 16:00 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń
  2. Konsultacje społeczne z osobami 50+ odbędą się w dniu 12.08.2015 r. o godz. 18:00 w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie ul. Akacjowa 1, 82- 400 Sztum.
  3. Konsultacje społeczne z osobami niepełnosprawnymi odbędą się w dniu 13.08.2015 r o godz. 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" ul. Zielna 2 Czernin, 82-400 Sztum.
  4. Konsultacje społeczne z młodzieżą odbędą się w dniu 14.08.2015 r, o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt