Facebook


WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ- GRANTY

Data publikacji: 2018-08-13 1216

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków  na konkursy grantowe zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty/szkolenia z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty skierowane są do osób fizycznych, osób prawnnych z wykluczeniem osób prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostki sektora finansów publicznych

Warsztaty odbędą się w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.

Udział w warsztatach prosimy potwierdzić telefonicznie: 55-276-00-20 lub mailowo: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt