Facebook


SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I/LUB PRZECIWDZIAŁAJĄCE ZMIANOM KLIMATU

Data publikacji: 2018-05-21 1323

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Kraina Dolnego Powiśla na szkolenie z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości mieszkańcom na temat poprawy środowiska naturalnego, co może mieć pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców.

TERMIN SZKOLENIA: 28.05.2018 godz. 10:00-15:00

MIEJSCE: Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Starym Dzierzgoniu

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Rejestracja uczestników
  2. Gospodarka odpadowa
  3. Odnowa klimatu
  4. Odnawialne źródła energii
  5. Ochrona przyrody
  6. Recykling
  7. Oznakowanie produktów

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt