Facebook


Nowa ścieżka opiniowania zmian zawartych umów już od 1 grudnia 2017!

Data publikacji: 2017-11-09 642

Szanowni Beneficjenci,
w związku z wejściem w życie nowej wytycznej nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , od 1 grudnia 2017r. prośbę o akceptację zmian we wniosku składają Państwo bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W przypadku, gdy Samorząd Województwa uzna, iż zmiana ta wymaga opinii Rady, LGD zostanie o nią poproszone.

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt