Facebook


LIDER W SZTUMIE

Data publikacji: 2017-10-05 723

Miasto i Gmina Sztum jest pierwszym samorządem w naszej Lokalnej Grupie Działania, która realizuje dwa projekty infrastrukturalnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego.

Za kwotę 196 421,95 zł powstanie miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców Barlewiczek.   Wyrównano teren pod boisko i wysiano na nim trawę, wykonawca zamontował również urządzenia fitness, które zostały zaplanowane w projekcie. Realizacja prac  przebiega sprawnie i już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego, atrakcyjnego obiektu. Zewnętrzna siłownia, plac zabaw, boisko, a także miejsce do biesiadowania z pewnością stanie się miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez dzieci jak i dorosłych.

Duże zaawansowanie prac jest także w Postolinie. Budynek po byłej sali gimnastycznej po remoncie otrzyma nowy wygląd, do tej pory zmieniono już układ pomieszczeń, wykonano remont elewacji, obecnie trwają prace wewnątrz budynku. Wartość inwestycji to 313 787,74 zł z czego 199 663,00 jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Nowoczesna świetlica już wkrótce umożliwi mieszkańcom realizację wielu cennych inicjatyw, wydarzeń społecznych i kulturalnych .

  • Zdjęcie: Barlewiczki_2.jpg
  • Zdjęcie: Postolin_1.jpg
  • Zdjęcie: Postolin_3.jpg
  • Zdjęcie: Postolin_2.jpg
  • Zdjęcie: Barlewiczki_1.jpg
wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt