Facebook


Wkład własny NGO ze środków publicznych jest już możliwy!

Data publikacji: 2017-10-03 875

9 września 2017 r weszło w życie nowe Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Informujemy, że  zmieniony został zapis, który umożliwia obecnie organizacjom pozarządowym współfinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych. Oznacza to, że NGO będą mogły pozyskać środki na wkład własny ze środków publicznych np. z dotacji samorządu lokalnego. Niestety zmiana rozporządzenia obowiązuje Wnioskodawców, którzy złożą wnioski po 2 września 2017 roku. Dotychczasowych wnioskodawców obowiązują wcześniejsze, mniej korzystne zasady, czyli zakaz współfinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków publicznych.

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt