Facebook


PIERWSZE SUKCESY W KRAINIE DOLNEGO POWIŚLA

Data publikacji: 2017-07-06 610

Nasze Stowarzyszenie ostatnie 10 miesięcy koncentrowało się na wsparciu legalnego biznesu w pozyskiwaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzisiaj możemy się pochwalić, że już 10 firm z powiatu sztumskiego podpisało umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego na kwotę 1,5 mln. zł. Zdobyte środki realnie przekładają się na nowe miejsca pracy. Utworzonych zostanie 20 miejsc pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej rekreacyjnej, usług budowlanych, mechanicznych i artystycznych.

Przedsiębiorcom życzymy sukcesów w podejmowaniu przedsięwzięć a mieszkańcom wiele satysfakcji w korzystaniu z nowych inwestycji.

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt