Facebook


WARSZTATY Z ROZLICZANIA ZAWARTYCH UMÓW

Data publikacji: 2017-01-06 1134

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty wszystkich beneficjentów, którzy są w trakcie uzupełnień bądź podpisali już umowy w ramach przeprowadzonych przez LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA naborów w ramach przedsięwzięć:

2.1.1. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ LOKALNY UKIERUNKOWANY NA PRZEDSIĘBIORCÓW

2.2.2. DZIAŁANIA INFRASTRUKTURALNE W ZAKRESIE TURYSTYKI, REKREACJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

1. Warsztaty dla beneficjentów PREMIA:  odbędą się w dniu 09.06.2017 r. o godz. 9:00

2. Warsztaty dla beneficjentów ROWZÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:  odbędą się w dniu 09.06.2017 r. o godz. 12:30

3. Warsztaty dla beneficjentów INFRASTRUKTURA:  odbędą się w dniu 09.06.2017 r. o godz. 16:00

WSZYSTKIE WARSZTATU ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, 82-440 DZIERZGOŃ

Na warsztatach omówione zostaną obowiązki wynikające z podpisanych umów oraz kwestie związane z rozliczeniem projektu.

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu na adres: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt