Facebook


WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

Data publikacji: 2017-02-14 715

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na BEZPŁATNE warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

27.02.2017 r. godz. 10:00 dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej

27.02.2017 r. godz. 14:00 dla osób zainteresowanych założeniem inkubatora przetwórstwa lokalnego (osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą , jednostki sektora finansów publicznych)

28.02.2017 r. godz. 10:00 dla osób zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej

01.03.2017 r. godz. 10:00 dla NGO, jednostek sektora finansów publicznych, osób fizycznych, prawnych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej (działania infrastrukturalne)

Wszystkie warsztaty odbędą się w siedzibie LGD ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.

UWAGA!!!!

Chętnych prosimy o zgłoszenie się poprzez wysłanie maila z imieniem i nazwiskiem na adres lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

UWAGA!! Osoby zainteresowane mogą przyjść z własnym sprzętem (laptop), co znacznie ułatwi Państwu aktywny udział w warsztatach

 

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt