Facebook


Konsultacje społeczne w sprawie wypracowanej Analizy SWOT

Data publikacji: 2015-10-06 1404

W dniu 26.08.2015 r LGD Kraina Dolnego Powiśla przeprowadziła konsultacje społeczne wypracowanej analizy SWOT. Zostały zaprezentowane cele ogólne tj:

1. Wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego i lokalnej gospodarki.

2. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych , kulturowych i historycznych do rozwoju gospodarczego obszaru LGD.

DSC_094011111DSC_09422222

Wnioski z przeprowadzonych konsultacji:

  • samorzad gminy- brak możliwości aktywności w zakresie przedsiębiorczości
  • wzrost uzależnień- alkohol, hazadr, wzrost samobójstw
  • problem bezrobocia

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt