Facebook


Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

Data publikacji: 2015-11-05 1106

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022. Od jesieni ubiegłego roku prowadziliśmy prace nad budową nowej Strategii, w ramach których odbyliśmy spotkania branżowe, otwarte spotkania z mieszkańcami, warsztaty z grupą roboczą ds. budowy LSR oraz przeprowadziliśmy ankietowe badania potrzeb mieszkańców naszego regionu.

W ramach przeprowadzonych konsultacji dokonaliśmy diagnozy obszaru i analizy SWOT. Razem wypracowaliśmy proponowane kierunki rozwoju regionu, priorytetowe przedsięwzięcia i cele, które chcielibyśmy osiągnąć do 2022 roku.

Teraz chcielibyśmy z Państwem skonsultować wypracowany dotychczas materiał. Zapraszamy zatem do wyrażenia opinii i odniesienia się do trzech kluczowych działów Strategii:

  •  Diagnoza
  • Analiza SWOT
  • Cele i wskaźniki

Uwagi do założeń LSR zgłaszać mogą Państwo, na formularzu uwag, w terminie do 11.12.2015 r.:

  • - bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla (Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3)
  • - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgd.krainadolnegopowisla@wp.pl

Konsultowane dokumenty do pobrania poniżej:

LSR

Kryteria wyboru projektów

Formularz zgłaszania uwag

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt