Facebook


Diagnoza społeczna wśród młodzieży

Data publikacji: 2015-10-26 1178

Praca nad diagnozą potrzeb osób w przedziale wiekowym 13-35 lat, zamieszkujących teren powiatu sztumskiego odbywała się we wrześniu 2015 roku. Udział w badaniu i spotkaniach wzięło łącznie około 200 osób, głównie uczniów lokalnych szkół, osób zamieszkujących główne ośrodki miejskie regionu (Dzierzgoń, Sztum) oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie przynależące do powiatu sztumskiego.

W trakcie przeprowadzanej diagnozy, użyto narzędzi takich jak:

- wywiady indywidualne

- warsztaty dyskusyjne

- spotkania kreatywne

- ankiety typu „Hyde park”

- analiza SWOT  powiatu sztumskiego dla jego uwarunkowań rozwojowych.

Diagnoza miała na celu nie tylko uspołecznienie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i aktywne włączenie młodego pokolenia  w jej rozwój, ale i swoiste uzupełnienie i zdobycie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb mieszkańców regionu. Perspektyw, zagrożeń i pomysłów dla regionu.

 • Zdjęcie: r_DSC_0068.JPG
 • Zdjęcie: r_DSC_0548.JPG
 • Zdjęcie: r_DSC_0083.JPG
 • Zdjęcie: r_IMG_20151016_120117.jpg
 • Zdjęcie: r_DSCF0041.JPG
 • Zdjęcie: r_IMG_20151016_120238.jpg
 • Zdjęcie: r_IMG_20150923_075828.jpg
 • Zdjęcie: r_piknik_z_iskra_15.05.2016.jpg
 • Zdjęcie: r_DSC_0072.JPG
 • Zdjęcie: r_DSC_0075.JPG
 • Zdjęcie: r_IMG_20151016_115112.jpg
wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt