Facebook


Konsultacje społeczne w Żuławce Sztumskiej

Data publikacji: 2015-10-06 1440

W ramach partycypacyjnego planu strategicznego w dniu 18.08.2015 roku w Żuławce Sztumskiej LGD spotkało się ze Stowarzyszeniem "Forum Żuławskich Dziewczyn". Podczas  spotkania zostałą wypracowana wizja Stowarzyszenia na najbliższe lata. Członkinie Stowarzyszenia przedstawiły bariery, które przeszkadzają im w rozwoju. Spotkanie zakończyło się wypracowaniem planu działania Stowarzyszenia do roku 2020.

567890098765

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt