Facebook


Konsultacje społeczne Młodzież

Data publikacji: 2015-10-06 1465

W dniu 14.08.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie odbyły się konsultacje społeczne 8 osobowej grupy młodzieży. Na konsultacjach została przeprowadzona diagnoza lokalna, która opierała się na ankiecie potrzeb mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto tematem spotkania była analiza SWOT opracowana na wcześniejszych warsztatach przez przedstawicieli 5-ciu samorządów. Dzięki analizie zostały ukazane sposoby wykorzystywania mocnych stron organizacji w sektorze społecznym, gospodarczym i w samorządzie. Jednocześnie analiza ta pozwoliła uniknąć i przezwyciężyć słabe strony organizacji, szczególnie w tych obszarach, w których mogą pojawić się możliwości rozwoju. Dzięki diagnozie lokalnej mogliśmy ustalić co sądzą seniorzy oraz jak szeroka jest ich wiedza na dany temat. Ponadto zadaliśmy im pytanie o kwestie problematyczne oraz najpilniejsze do omówienia i rozwiązania. Diagnoza lokalna w grupie młodzieży określiła w sposób partycypacyjny potrzeby tej grupy:

 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia muzyczne,
 • koncerty,
 • skytepark,
 • ścieżki rowerowe,
 • zajęcia tenisa,
 • szkoła tańca towarzyskiego,
 • kawiarenki internetowe,
 • nauka języków,
 • teatr, muzikale,
 • punkt informacji turystycznej,
 • pole namiotowe,
 • bazy noclegowe,
 • obozy.

56

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt