Facebook


Konsultacje społeczne Seniorzy

Data publikacji: 2015-10-06 1423

W dniu 11.08.2015 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego odbyły się konsultacje społeczne grupy 15-stu seniorów . Na konsultacjach została przeprowadzona diagnoza lokalna, która opierała się na ankiecie potrzeb mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto tematem spotkania była analiza SWOT opracowana na wcześniejszych warsztatach przez przedstawicieli 5-ciu samorządów. Dzięki analizie zostały ukazane sposoby wykorzystywania mocnych stron organizacji w sektorze społecznym, gospodarczym i w samorządzie. Jednocześnie analiza ta pozwoliła uniknąć i przezwyciężyć słabe strony organizacji, szczególnie w tych obszarach, w których mogą pojawić się możliwości rozwoju. Dzięki diagnozie lokalnej mogliśmy ustalić co sądzą seniorzy oraz jak szeroka jest ich wiedza na dany temat. Ponadto zadaliśmy im pytanie o kwestie problematyczne oraz najpilniejsze do omówienia i rozwiązania. Diagnoza lokalna w grupie osób starszych określiła w sposób partycypacyjny potrzeby tej grupy:

  • Śpiewnik „ Dzierzgońskich seniorów”
  • Rozmowy z psychologiem o „godnym odchodzeniu”
  • Skąd pochodzimy?- czyli powrót do korzeni
  • Zdrowy styl życia
  • Założenie chóru.

1 DSC_11692

wróć

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa
opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dolnego Powiśla”, współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kontakt